22
شهریور

صادقی

فرایند تولید آجر نسوز در این مجموعه طبق استانداردهای روز دنیا پیش میرود . همین امر باعث شده تا محصولاتشان کاملا قابل رقابت با نمونه های خارجی بازار باشد .