شوره در آجر نسوز
09
خرداد

شوره در آجر نسوز

شوره آجر نسوز در اصل رسوب نمک های محلول در آبی است که طی فرایند نصب آجر بکارگرفته می شود.  پس از نصب و طی فرایند تبخير آب

ادامه ی مطلب