آجرنسوز
08
خرداد

سر آغاز هنر معماری با چیدن دو آجر اول

این جمله به طور خلاصه به ویژگی های ذاتی و اساسی معماری و ساختمان اشاره می کند که سبب شده آجر به یکی از دوست داشتنی ترین مصالح ساختمانی...

ادامه ی مطلب